JAROTEL Sp. z o.o.
z Nami pewnie
 

O firmie

 
   Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę inżynierską, posiadającą doświadczenie i niezbędne kwalifikacje zawodowe do kierowania pracami budowlanymi z zakresu telekomunikacji i elektroenergetyki.
   Kadra inżynierska oraz podległe im brygady budowlano-montażowe realizują zlecone prace na terenie całego kraju i Europy solidnie i terminowo, przestrzegając przy tym prawa, zasad sztuki budowlanej, wytycznych i dokumentacji projektowych przekazywanych przez Inwestora. Miarą realizacji takich założeń jest zadowolenie naszych Klientów.

   Wykorzystujemy nowoczesną technikę informatyczną do wspomagania obsługi prowadzonych zadań inwestycyjnych oraz przygotowania dokumentacji powykonawczej.

    Należy podkreślić, że aktywne zaangażowanie pracowników JAROTEL Sp. z o.o. w proces inwestycyjny oraz wysoka wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu zagadnień związanych z budową sieci telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych w zdecydowanym sopniu przyczynia się do sukcesów odnoszonych przez JAROTEL przy realizacji zadań budowlanych.

 

Park maszynowy


   Dział realizacji inwestycji dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, zapewniającym odpowiednie zaplecze logistyczne i sprzętowe do wykonania nawet najbardziej wymagających zadań inwestycyjnych. 

   Wykorzystujemy maszyny i urządzenia liderów technologii budownictwa instalacji podziemnych. Naszą bazę sprzętową stanowią między innymi:

- ładowarki LOCUST i BOBCAT,
- koparki KUBOTA,
- ubijaki wibracyjne,
- walce drogowe WEBER i BOMAG,
- przecinaki jezdne do asfaltu i betonu,
- sprężarki przewoźne,
- agregaty prądotwórcze,
- zagęszczarki płytowe jedno i dwukierunkowe,
- wdmuchiwarki do światłowodów,
- nowoczesne przyrządy pomiarowe.

Copyright (c) 2012 by MAGINET