JAROTEL Sp. z o.o.
z Nami pewnie
 

Oferta firmy

Branża telekomunikacyjna

- budowa kanalizacji teletechnicznej - również w zakresie

  mikrokanalizacji,

- budowa linii światłowodowych miejskich i międzymiastowych,

- budowa przyłączy kablowych i instalacji wewnętrznych,

- budowa sieci szerokopasmowych,

- paszportyzacja sieci teletechnicznych i światłowodowych,

 

Branża elektroenergetyczna

- budowa oświetlenia drogowego,

- budowa instalacji elektrycznych wewnętrznych,

- budowa i remonty stacji transformatorowych,

- budowa i modernizacja linii elektroenergetycznych

  i napowietrznych niskiego  i średniego napięcia,

- instalacja kompletnych systemów zasilania m.in. w obiektach

  telekomunikacyjnych  i węzłach energetycznych,

- budowa instalacji odgromowych,

- pomiary instalacji elektroenergetycznych,

 


   Wykonujemy również projekty organizacji ruchu.

   Sądzimy, że posiadana przez JAROTEL Sp. z o.o. wiedza na temat procesów inwestycyjnych, doświadcznie nabyte w trakcie realizacji licznych zadań budowlanych, zarówno w kraju jak i za granicą, pozwolą nam sprostać wymaganiom stawianym przez Państwa.

   Zapewniamy pełną dyspozycyjność, wszechstronność oraz najwyższą jakość wykonywanych przez nas usług.


   Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie Państwa zapytania. 

Zapraszamy do współpracy.

 


Copyright (c) 2012 by MAGINET